Google+

Regulamin

ZAKAZY:
zakaz wnoszenia własnych napojów
zakaz wnoszenia alkoholu i środków odurzających
zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów