Google+

Akredytacje

Uprzejmie informujemy, że proces akredytacyjny na Hip-Hop Na Żywca 2016 jest otwarty. Wnioski można składać pod adresem info@hiphopnazywca.pl do 31 maja.
O zasadach odbioru akredytacji poinformujemy akredytowanych dziennikarzy do 10 czerwca 2016 roku drogą mailową.

Dziękujemy za zainteresowanie naszym festiwalem i zachęcamy do kontaktu.

Organizator zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku bez podania przyczyny.